Privacybeleid

Wij, de upjers GmbH, gezeteld te Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Duitsland, zijn eigenaren en beheerders van de website www.upjers.com en verzamelen zo nodig bepaalde informatie van onze bezoekers.

In het volgende privacybeleid leert u wat wij doen met uw persoonlijke gegevens en waarom we dit doen. Bovendien vertellen we u ook hoe we uw informatie beschermen, wanneer de gegevens worden verwijderd en wat uw privacyrechten zijn.

Allereerst: wij houden ons aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en beschermen uw privacy zo veel mogelijk. Maar we willen volledig open zijn: internet leeft van gegevensuitwisseling en heeft nog steeds veel gaten in de beveiliging. Zelfs als uw gegevens worden gecodeerd wanneer u onze website bezoekt, is er altijd een restrisico bij het uitwisselen van informatie met externe websites. Als u een andere website bezoekt, bijvoorbeeld via een link op onze website, houd er dan rekening mee dat deze privacyverklaring niet van toepassing is op deze externe website.

Inhoudsoverzicht:

1. Verantwoordelijk–Tot wie kan ik me wenden?

Verantwoordelijk voor deze website is:

upjers GmbH
Hafenstraße 13

96052 Bamberg

Deutschland

Telefon: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102

E-Mail: mail@upjers.com

Klanten-Support:

Support-formulier: https://support.upjers.com/de/start

Email: support@upjers.com

2. Verantwoordelijke voor het privacybeleid

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens. Als u specifieke vragen heeft over uw gegevens, hun verwijdering of uw rechten, is er een directe mogelijkheid om contact op te nemen met de gegevensbescherming via het e-mailadres datenschutzbeauftragter@upjers.com. Als u een schriftelijk verzoek wilt indienen, is het achtervoegsel "privacy" of „databescherming“ voldoende.

3. Wat zijn mijn rechten?

U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen als u vragen heeft over uw privacyrechten of als u een van uw onderstaande rechten wilt doen gelden:

 • Intrekkingsrecht gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden om een eerdere toestemming voor een nieuwsbrief ongedaan te maken)
 • Recht op informatie gem. Art. 15 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden als u weten wilt , welke data wij van u opgeslagen hebben)
 • Correctie gem. Art. 16 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden, als u uw email heeft veranderd en u wilt dat we uw oude email adres moeten vervangen)
 • Verwijderen gem. Art. 17 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden als u wilt dat wij bepaalde data moeten verwijderen, die we van u hebben opgeslagen)
 • Beperking van verwerking gem. Art. 18 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden als u wilt dat we uw email adres niet verwijderen, maar alleen mogen gebruiken voor absoluut noodzakelijke emails)
 • Dataoverdraagbaarheid gem. Art. 20 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden om uw, bij ons opgeslagen data in een gecomprimeerd formaat te verkrijgen, b.v. om ze aan een andere website ter beschikking te stellen)
 • Tegenstrijdigheid gem. Art. 21 DSGVO (b.v. U kunt zich tot ons wenden als u het niet, met de hier aangegeven reclame of analysemethodes eens bent)
 • Bezwaarrecht zij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit gem. Art. 77 Abs. 1 DSGVO (b.v. U kunt zich met bezwaren ook rechtstreeks tot de databeschermingsautoriteiten richten)

4. Verwijderen van data en opslagduur

Tenzij anders aangegeven , verwijderen we uw data zodra ze niet meer nodig zijn. Een blokkering of verwijdering van uw gegevens vindt ook plaats als de wettelijk voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij de opslag nodig is voor de uitvoer of afsluiting van een contract. Bepaalde data moeten mogelijk langer worden bewaard om juridische redenen. U kunt natuurlijk altijd informatie opvragen over de opgeslagen gegevens.

5. Hoe worden uw persoonlijke data beschermd?

We zullen alle redelijke en passende maatregelen nemen om de persoonlijke informatie die we opslaan te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang. Hiervoor hebben we een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen. Dit omvat maatregelen om eventuele vermeende datalekken aan te pakken.

Als u vermoedt dat uw persoonlijke informatie is misbruikt, verloren gegaan is of dat een onbevoegdee toegang tot uw data heeft, laat het ons dan zo snel mogelijk weten en neem contact op met de contactgegevens hierboven!

6. Bezoek aan de website

Als u alleen maar rond wilt kijken op onze website, zullen wij geen persoonlijke data van u opslaan, met uitzondering van data, die uw browser aanleverd, om het bezoek aan onze website mogelijk te maken, zoals:

 • Ongevaarlijke plaatsbepaling aan de hand van IP-Bereik (alleen het land van herkomst)
 • Internet-aanbieder (b.v. Kabel Duitsland of Duitse Telecom)
 • Datum en tijd (b.v.. 11:45 op 25.05.2018)
 • Browser (b.v.. Chrome of Safari)

De op deze manier verkregen data kunnen niet teruggevoerd worden op u en dienen alleen anonieme statistische doelen voor het optimaliseren van onze website.

Doel van de tijdelijke opslag van data aan het begin is het zekerstellen van de verbinding, als ook de bereikbaarheid en de correcte weergave van onze website.

rechtsgrondslag is het zogeheten legitieme belang dat, in het kader van de bovengenoemde beschermende maatregelen, en in overeenstemming met de Europese vereisten inzake gegevensbescherming als uiteengezet in artikel 6, lid 1. f DSGVO werd onderzocht.Volgens deze vereisten maakt ons belang bij een veilige en probleemloze levering van onze diensten het gebruik van de bovenstaande technische gegevens mogelijk, die vanwege hun aard een extreem lage inbreuk maakt op de informatieve zelfbeschikking van de bezoekers. .

7. Aanvragen aan klanten support

U heeft altijd de mogelijkheid om u met ons klanten support in verbinding te stellen. Bij het klikken op „Support“ op onze websites wordt u verder geleidt naar https://support.upjers.com/nl/start. Een aanvraag is daarnaast ook per email aan support@upjers.com mogelijk.

U kunt de volgende vragen van ons verwachten:

 • Gebruikersnaam of log-in naam
 • User ID
 • upjers ID
 • E-Mail-adres
 • Indien van toepassing, betalingsdienstaanbieder
 • Mededeling of supportvraag
 • Plugins (b.v. Adobe Flash)
 • Besturingssysteem (b.v. Mac OS)
 • Hardware (b.v. Intel processor)
 • Browser

Als beschermingsmaatregel loopt de supportaanvraag over een versleutelde verbinding. Bovendien passen we het principe van gegevensminimalisatie toe en registreren alleen de gegevens die daadwerkelijk in het supportformulier zijn vereist. Na een succesvol contact met u en het beëindigen van de support, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Doel van de gevraagde data is enkel en alleen de contactopname en het klantensupport met u, waarvoor de data alleen gebruikt worden

Rechtsgrond is uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO), die u geeft door contact op te nemen met ons support.

8. Downloaden van Apps

Via onze website kunt u d.m.v. een link ook bij onze spelaanbiedingen voor mobiele apparaten (hierna te noemen: Apps) in de App Stores belanden.

Bij het downloaden van een app wordt de vereiste informatie verzameld in de betreffende app store, met name het tijdstip van downloaden, de titel, de taalversie en een adverteerder-ID / individuele apparaatcode. We hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn er niet verantwoordelijk voor. De app-stores geven informatie over hun omgang met persoonsgegevens in hun eigen privacybeleid. Wij verwerken gegevens binnen het toepassingsgebied van de app, voor zover dat nodig is voor het downloaden van de mobiele app op uw mobiele apparaat, het aanbieden van de betreffende game en de afhandeling van in-game-aankopen.

Raadpleeg het privacybeleid van onze mobiele applicatie voor meer informatie over gegevensverwerking in het kader van het gebruik van de apps ( https://de.upjers.com/mprivacy).

9. Registratie

U hebt ook de mogelijkheid om u op onze website te registreren en vervolgens op elk gewenst moment een gebruikersaccount aan te vragen. Om u bij ons te registreren, zijn de volgende gegevens vereist:

 • E-Mail-adres
 • Gebruikersnaam of log-in naam
 • Wachtwoord

Als Beschermingsmaatregel loopt de verwerking van de, door u gegeven data, over een versleutelde verbinding. Bovendien passen we het principe van dataminimalisatie toe en slaan alleen de gegevens op die daadwerkelijk nodig zijn. Gebruik alstublieft uw echte naam of die van een andere persoon niet als gebruikersnaam. Bovendien zullen we u toewijzen aan een land op basis van het IP-adres van uw apparaat. Deze gegevens worden opgeslagen om u het juiste aanbod van betaalmethoden te tonen. U kunt de keuze ten alle tijden veranderen. Nadat u een gebruikersaccount hebt gemaakt, worden uw gegevens opgeslagen totdat u besluit afzonderlijke gegevens te veranderen of het volledige gebruikersaccount te verwijderen.

Doel van de gevraagde gegevens zijn het creëren van een gebruikersaccount voor het gebruik van onze browsergames en geavanceerde functies op de website (bijv. In-game nieuws, forumberichten). Registratie is vrijwillig en kan op elk moment worden herroepen of de gebruikersgegevens kunnen worden verwijderd.

Rechtsgrondslag is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met de Europese databeschermingsvereisten uit Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, die u geeft door het insturen van het registratieformulier.

10. Gebruik van geïntegreerde spellen / extra functies

Sommige upjers-games zijn ingebed in sociale netwerken (bijv. Facebook). Daar worden de spellen bijvoorbeeld aangeduid als zogenaamde "apps" of "toepassingen". Bovendien kunnen individuele games aanvullende functies bieden die interactie met andere spelers mogelijk maken in verband met een bepaald netwerk (bijv.Twitch-extensies). Het respectievelijke netwerk is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en gegevensbewaking die voldoet aan de gegevensbescherming en informeert de gebruikers in een afzonderlijk privacybeleid (vgl. Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php; Twitch: https://www.twitch.tv/p/de-de/legal/privacy-notice/). We willen u er echter op wijzen dat een netwerk u kan vragen toestemming te verlenen voor de overdracht van persoonlijke informatie als u een geïntegreerd upjers-spel of extra functies in een netwerk wilt gebruiken. In het geval van Facebook kunnen de volgende gegevens worden beïnvloed:

Voor-, achternaam, geslacht, geboortedatum

 • Profielfoto of bijbehorend URL
 • Log-in E-Mail adres, die bij de registratie op Facebook, ingegeven is
 • Locatie- en toegangsapparaten
 • User-ID-Nr., die gekoppeld is aan openbaar beschikbare informatie (op Facebook)t
 • User-ID-Nr. van je vrienden die ook verbonden zijn met het spel.

Als u akkoord gaat met een gegevensoverdracht, kan het netwerk gegevens naar upjers verzenden. upjers verwerkt dergelijke gegevens alleen wanneer dit absoluut noodzakelijk is voor het aanbieden van het spel of de extra functies. upjers wijst erop dat u de hoeveelheid informatie die het netwerk verspreidt, kunt beïnvloeden door gebruik te maken van privacy-instellingen. In het bijzonder kunt u invloed uitoefenen op:

 • De controle over welke informatie uw Facebook vrienden met of over u delen,
 • Het blokkeren van speciale toepassingen, of ze verhinderen bepaalde informatie over u te verspreiden.
 • Het negeren van bepaalde spel-uitnodigingen,
 • Wie uw activiteiten kan bekijken.

11. Sociaal aanmelden en sociaal inloggen

Naast handmatige registratie bieden we u de mogelijkheid om u rechtstreeks te registreren met een bij een ander platform bestaande gebruikersaccount. (bijv. Facebook en Amazon)
Als u deze manier van registreren wilt gebruiken, wordt u , na het maen van de keuze van het platform omgeleid naar de pagina van de betreffende provider en wordt u door de login geleid.

Als beveiligingsmaatregel worden de gegevens die u invoert verzonden via een gecodeerde verbinding van het betreffende platform. We gebruiken de login niet om persoonlijke informatie zoals vriendenlijsten of contacten te openen of op te slaan. Een permanente link tussen uw gebruikersaccount en de gebruikersaccount op Facebook en Amazon vindt niet plaats.
Beide netwerken hebben zich aangesloten bij de standaard contract clausule en daarmee gewettigd tot mogelijke data uitwisseling in de VS. (Voor meer informatie, raadpleeg de respectieve privacyverklaringen.) We weten niet welke gegevens de sociale netwerken verzamelen tijdens het registratieproces of hoe gegevens worden gekoppeld. Zie de privacyverklaringen van Facebook ( https://www.facebook.com/privacy/explanation) en Amazon( https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496 ) voor meer informatie

Het doel van de gevraagde gegevens is de registratie via een bestaande gebruikersaccount voor het gebruik van uitgebreide functies op de website. Registratie via de sociale netwerken is vrijwillig en kan op elk moment worden herroepen of het gebruikersaccount kan worden opgezegd.

De wettelijke basis is uw toestemming overeenkomstig de Europese vereisten inzake gegevensbescherming uiteengezet in artikel 6, lid 1, a DSGVO, die u geeft door de cookies aan accepteren

-

12. Communicatie in games

De games die we uitvoeren bieden verschillende manieren om met ons of andere spelers te communiceren. We gebruiken automatische filtersystemen die massa-mailing of aanstootgevende, gewelddadige, obscene racistische of anderszins aanstootgevende of promotionele berichten voorkomen. We gebruiken we de gegevens om technische fouten te analyseren en corrigeren, om systeemveiligheid en -integriteit te waarborgen, om misbruik en / of ongeoorloofd gebruik tegen te gaan en, voor niet-persoonlijke gebruiksstatistieken, voor het gebruik op korte termijn van de aangeboden communicatiekanalen De gemaakte verslagen bestaan uit datum, tijd van het bericht, haar afzender en ontvanger, de berichten tekst en de hoeveelheid overgedragen data. Geen enkele medewerker zal berichten van ons lezen zonder uw toestemming. In geval van verdenking van ongepast en / of ongeoorloofd gebruik van de aangeboden communicatiekanalen (bijv. Wanneer de ontvanger ons op de hoogte brengt van een bericht), behouden wij ons het recht voor om: het betroffen spelers acoount, en de door dit account verzonden berichten te onderzoeken en indien nodig, verdere maatregelen te nemen.

Als beveiligingsmaatregel worden de gegevens die u invoert verzonden via een gecodeerde verbinding van het betreffende platform.

Het doel van de verwerking is om een in-game communicatie-oplossing te bieden voor het uitwisselen van berichten tussen de spelers.

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens is artikel 6 par. 1 lit. een DSGVO en artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De gegevensinvoer voor communicatiedoeleinden berust op uw toestemming volgens Art. 6 Art. 1 lit, a DSGVO die u geeft door het verzenden van berichten. Het gebruik van de filtersystemen dient om de naleving van de regels voor correcte communicatie te controleren en om de rechten van derden te beschermen. Voor deze doeleinden ligt ons rechtmatig belang in de verwerking van gegevens volgens artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Het belang om onze klanten te beschermen tegen mogelijke strafbare feiten, zoals B. beledigingen, weegt uiteindelijk zwaarder dan de interesse in onbeperkte anonieme communicatie.

13. Betalingsafwikkeling

Als u een betalingsproces start om premiumvaluta te kopen, moet u verdere gegevens invoeren. Welke gegevens dit zijn, is afhankelijk van het type betaalmethode dat u heeft gekozen. upjers stelt je ook in staat om anonieme betaalmethoden te gebruiken.

Er zijn verschillende diensten voor u beschikbaar voor het verwerken van betalingen, waaruit u kunt kiezen. De samenwerking met derde partijen heeft ook betrekking op betalingsverwerking via externe dienstverleners (PayPal, creditcardmaatschappijen, mobiele netwerkoperatoren, Paysafecard, contante betalingen, directe overboeking, etc.). Deze externe dienstverleners zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk en veilig te behandelen en mogen uw gegevens alleen gebruiken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun taak.
U bent vrij om te beslissen welke betalingsoptie u gebruikt en we verwijzen naar de voorschriften inzake gegevensbescherming en informatie van de betreffende aanbieder.

De betalingsprovider verzamelt op eigen verantwoordelijkheid persoonsgegevens van de klant om de betaling uit te voeren. De betalingsdienstaanbieder antwoordt vervolgens naar upjers, die de succesvolle transactie bevestigt. In de regel ontvangen wij geen persoonlijke transactiegegevens van de betalingsproviders.

We willen er echter op wijzen dat we het IP-adres van de klant opslaan voor een bevestigde betalingstransactie. Het enige doel hiervan is om aan onze belastingverplichtingen te voldoen. Met behulp van het IP-adres kunnen we de plaats van uitvoering voor btw-doeleinden bepalen. De gegevens worden door ons opgeslagen conform de fiscale bewaartermijnen.
Bij wijze van uitzondering worden bij het gebruik van de volgende betaalmethoden reeds andere persoonsgegevens op onze website verzameld:

"Aankoop op maandelijkse factuur"
Als onderdeel van de betalingsverwerking verzamelt upjers persoonlijke gegevens met behulp van een formulier en stuurt deze door naar de betalingsprovider Payolution GmbH en de bank die de opdracht heeft gegeven voor kredietcontroles. Verdere informatie over de gegevensverwerking wordt u als onderdeel van het betalingsproces ter beschikking gesteld in een speciale verklaring inzake gegevensbescherming. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt met uw toestemming, die u tijdens het betalingsproces aangeeft.

14. Email / Nieuwsbrieven

E-mails die rechtstreeks van invloed zijn op de contractuele relatie, bijv. B. Contractbevestiging, sturen we naar het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven.
Zonder uw toestemming zullen we u geen e-mails sturen die niet rechtstreeks van invloed zijn op de contractuele relatie, bijv. een nieuwsbrief. We gebruiken een zogenaamde dubbele opt-in-procedure om uw toestemming te verkrijgen.
We sturen u alleen een nieuwsbrief per e-mail als u op een link in onze notificatie-e-mail klikt om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Natuurlijk kunt u zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief, een link vindt u in elke nieuwsbrief. U kunt ook contact opnemen met onze klantenondersteuning via het ondersteuningsformulier of via het e-mailadres support @ upjers.
We werken voor de verzending van onze nieuwsbrief met de serviceprovider Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München, Duitsland. We hebben met deze serviceprovider een contract voor contractafhandeling afgesloten in overeenstemming met de vereisten van artikel 28 DSGVO.

De wettelijke basis voor het verzenden van e-mails die rechtstreeks van invloed zijn op de contractuele relatie, is de uitvoering van het contract. De wettelijke basis voor het verzenden van e-mails die niet rechtstreeks van invloed zijn op de contractuele relatie, is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG.

15. Cookies

Onze website maakt gebruik van gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die meestal worden opgeslagen in een map in uw browser. Cookies bevatten informatie over het huidige of laatste bezoek aan de website:

 • Naam van de website.
 • Afloopdatum van de cookies.
 • Elke waarde.

Als cookies geen exacte vervaldatum bevatten, worden ze alleen in de cache opgeslagen en automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit of het apparaat opnieuw opstart. Cookies met een vervaldatum worden ook opgeslagen wanneer u uw browser of het apparaat sluit of opnieuw start. Deze cookies worden pas op de aangegeven datum verwijderd of wanneer u ze handmatig verwijderd.

Op onze webiste gebruiken we de volgende drie soorten cookies:

 • Vereiste cookies (we hebben ze nodig, bijvoorbeeld om de website correct voor u weer te geven en om bepaalde instellingen tussen te bewaren).
 • Functie- en prestatiegerelateerde cookies (deze helpen ons om bijvoorbeeld de technische gegevens van uw bezoek te evalueren en zo foutmeldingen te vermijden). Dergelijke cookies worden gebruikt om ons aanbod te voorzien van extra functies die verder gaan dan wat technisch noodzakelijk is en die de gebruikerservaring aanzienlijk verbeteren. Bovendien omvat dit ook eenvoudige trackingpixels, die bepaalde acties op de pagina's in een anonieme vorm statistisch registreren en met name worden gebruikt voor het meten en factureren van reclamecampagnes. We gebruiken geen functiegerelateerde en prestatiegerelateerde cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen of voor reclamedoeleinden.
 • Advertentie- en analysecookies (deze zorgen ervoor dat bijvoorbeeld advertenties voor schoenen worden weergegeven als u eerder naar schoenen hebt gezocht)

U kunt cookies in uw browserinstellingen configureren, blokkeren en verwijderen. Als u alle cookies op onze website verwijdert, kan het zijn dat sommige functies van de website niet correct worden weergegeven. Het Federale kantoor voor informatiebeveiliging biedt nuttige informatie en instructies voor veelgebruikte browsers:https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

De wettelijke basis voor het plaatsen van technisch noodzakelijke cookies is de uitvoering van de contractuele relatie. De wettelijke basis voor het plaatsen van functie- en prestatiegerelateerde cookies is ons gerechtvaardigd belang. Rekening houdend met het lage interventieniveau, overheerst de interesse in het leveren van klantvriendelijke diensten en het werven van nieuwe klanten en is het mogelijk om functie- en prestatiegerelateerde cookies te gebruiken. De wettelijke basis voor het plaatsen van cookies, die worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of om advertenties weer te geven, is uw toestemming, die wordt gegeven wanneer u onze website bezoekt als onderdeel van onze cookiebanner of in een andere vorm (bijv. 2-klik-oplossingen). .

16. Youtube

We gebruiken de provider YouTube voor de directe integratie van video's. YouTube wordt beheerd door Google Ireland Limited. Gordon House, Barrowstreer,Dublin4 Ireland. Wanneer de ingesloten video's worden afgespeeld, maken ze verbinding met de Google-servers en dienen ze om technische redenen in ieder geval hun IP-adres in. Als je daarnaast ook op jouw account bent ingelogd gebruikt Google de informatie over de gekeken video’s voor je persoonlijke youtube account.. U kunt deze koppeling voorkomen door uit te loggen bij uw Google-gebruikersaccountvoordat u onze website gebruikt.

Beschermingsmaatregelen omvatten de hoge beveiligingsnormen van het Google-platform en het bijbehorende Privacybeleid van Google (http://www.google.com/intl/en-US/privacy). Aangezien Google in de VS en dus in een zogenaamd derde land is gevestigd, zijn verdere garanties nodig om een adequaat niveau van Europese gegevensbescherming te waarborgen. Google is onderworpen aan de EU standaardverdragsclausule en daarmee is mogelijke data overdracht in de VS legitiem.

Bovendien nemen we ook YouTube-video's op met geavanceerde privacy-instellingen en een serveroplossing. In eerste instantie ziet de gebruiker alleen een voorbeeldafbeelding die is geladen door een server van upjers. Pas na het indrukken van de afspeelknop wordt het YouTube-iframe geactiveerd en vindt een beperkte gegevensuitwisseling met YouTube plaats.

Het doel van de gegevensoverdracht is om YouTube, een populaire videoservice bij onze gebruikers, te integreren om gemakkelijk toegang te krijgen tot de gepresenteerde video's zonder onze website te verlaten.

De rechtsgrondslag is uw toestemming die u geeft door het activeren van de Youtube player.

17. Google Tag Manager

We gebruiken Google Tag Manager, een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland ("Google"). Met behulp van Google Tag Manager kunnen websitetags via een interface worden beheerd.

Volgens Google is de Google Tag Manager een cookievrij domein dat geen persoonlijke gegevens verzamelt. Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is gemaakt op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

De wettelijke basis voor het gebruik is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AGV, die kan worden uitgelegd in de context van onze cookie-banner.

18. Goolge Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics gebruikt de hierboven beschreven advertentie- en analysecookies om onze website te analyseren op uw gebruik. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt echter ingekort voordat de gebruiksstatistieken worden geëvalueerd, zodat er geen conclusies over u kunnen worden getrokken. Voor dit doel is Google Analytics op onze website verbeterd met de code "anonymizeIp" om een ??anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen. Google gebruikt de geanonimiseerde informatie die is verkregen via de cookies, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden. Google zal deze informatie ook overdragen aan derden indien wettelijk vereist of als derden deze gegevens namens Google verwerken.

U kunt uw browser ook zo configureren dat cookies worden geweigerd, of u kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt en analyseert met behulp van een browserinvoegtoepassing ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) Deze kunt u downloaden en installeren. Als een alternatief voor de browser-add-on of in browsers op mobiele apparaten, kunt u een Opt-Out-Cookie instellen om toekomstige detectie door Google Analytics op deze website te voorkomen (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Als beveiligingsmaatregel gebruiken we de anonimiseringsprocedure die door Google wordt aangeboden, waarbij een latere evaluatie van de gegevens niet op basis van u plaatsvindt, maar alleen op statistische basis. Bovendien zijn de hoge beveiligingsnormen van Google en het bijbehorende privacybeleid van toepassing ( http://www.google.com/intl/de-DE/privacy ). We hebben ook een speciale privacyovereenkomst gesloten met Google, die de bescherming van uw gegevens vereist door technische en organisatorische beschermingsmaatregelen. Aangezien Google in de VS en dus in een zogenaamd derde land is gevestigd, zijn verdere garanties nodig om een adequaat niveau van Europese gegevensbescherming te waarborgen. Google is gecertificeerd onder het zogenaamde EU-US Privacy Shield en heeft daarmee een overeenkomstig niveau van gegevensbescherming aangetoond ( https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/ ).

19. Google Ads

We gebruiken "Google Ads", een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland ("Google") op onze website.

Als u via een Google-advertentie op onze website komt, slaat Google Ads een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen doorgaans hun geldigheid na 30 dagen. De volgende informatie wordt meestal opgeslagen als analysewaarden voor deze cookie: unieke cookie-ID, aantal advertentievertoningen per plaatsing, laatste indruk, opt-out-informatie.
Deze cookies stellen Google in staat uw webbrowser te herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Ads-klant bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Wij verzamelen of verwerken zelf geen persoonlijke gegevens als onderdeel van Google Ads. We ontvangen alleen anonieme statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we zien welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Google worden verzameld door middel van Google Ads. Voor zover wij weten, ontvangt Google van ons de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft bezocht of op een advertentie heeft geklikt. Als u een gebruikersaccount bij Google heeft en geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Maar zelfs als u niet bent aangemeld bij Google, bestaat de mogelijkheid dat Google uw IP-adres verwerkt.

Als beschermingsmaatregel is de dienst standaard gedeactiveerd op onze website en kan deze worden geactiveerd via de cookie-banner. Bovendien zijn de hoge veiligheidsnormen van het Google-platform en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring van Google van toepassing (http://www.google.com/intl/de-DE/privacy). We hebben ook een speciaal gegevensbeschermingscontract met Google gesloten, dat de bescherming van uw gegevens door technische en organisatorische beschermingsmaatregelen voorschrijft. Ten slotte onderwierp Google zich aan de EU-standaardverdragsclausule en legitimeerde daarmee een mogelijke gegevensoverdracht naar de VS.

Het doel van het gebruik van Google Ads is om advertentiemateriaal op externe websites te gebruiken om de aandacht te vestigen op ons aanbod en om nieuwe klanten te werven. Met Google Ads kunnen we begrijpen hoe succesvol individuele advertentiemaatregelen zijn en, indien nodig, advertentiecampagnes optimaliseren.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Ads is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a AVG, die u kunt aangeven in de context van onze cookie-banner.

20. Facebook Pixel

We gebruiken "Facebook Pixel" op onze website, een dienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Met de Facebook-pixel kan worden gecontroleerd of een gebruiker naar onze website is doorgestuurd nadat hij op onze Facebook-advertenties heeft geklikt. Facebook-Pixel maakt onder meer gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser op uw apparaat.

Als u op uw Facebook-gebruikersaccount bent ingelogd, wordt uw bezoek aan ons online-aanbod in uw gebruikersaccount genoteerd. De gegevens die over u worden verzameld, zijn anoniem voor ons, dus het stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. Deze gegevens kunnen echter door Facebook aan uw gebruikersaccount daar worden gekoppeld. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van gegevens die door Facebook worden verzameld met behulp van Facebook-pixels. Voor zover wij weten, ontvangt Facebook van ons de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft bezocht of op een advertentie heeft geklikt. Als u een Facebook-gebruikersaccount heeft en geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Zelfs als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres en mogelijk andere identificatiefuncties verwerkt.

Als beschermingsmaatregel is de dienst standaard gedeactiveerd op onze website en kan geactiveerd worden via de cookie-banner. Bovendien zijn de hoge veiligheidsnormen van Facebook en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring op https://www.facebook.com/about/privacy van toepassing. We hebben ook een speciaal gegevensbeschermingscontract met Facebook gesloten dat de bescherming van uw gegevens door technische en organisatorische beschermingsmaatregelen voorschrijft. Ten slotte heeft Facebook zich onderworpen aan de standaardverdragsclausule van de EU en zo een mogelijke gegevensoverdracht naar de VS gelegitimeerd.

Het doel van het gebruik van Facebook-pixels is om onze aanbiedingen op de markt te brengen. Het wordt in het bijzonder gebruikt om advertentiecampagnes op Facebook te evalueren, te factureren en te optimaliseren.

De wettelijke basis is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a) AVG, die u kunt aangeven in de context van onze cookie-banner.

21. Promotionele video

In onze aanbiedingen en games hebben we op verschillende plaatsen promotievideo's opgenomen. Onze reclamepartners bieden daar geselecteerde content die we voor hen exploiteren. We willen er graag op wijzen dat ons free2play-systeem ook leeft van onze advertentiepartners en we streven ernaar dit in het belang van onze gebruikers te implementeren. Wanneer u als gebruiker de geleverde webvideo's bekijkt, kunt u premium valuta- of gamefuncties ontvangen. Neem voor verdere vragen contact op met onze klanten support.

We werken samen met de volgende aanbieders:

a) Smartstream

Smartstream ( www.smartstream.tv ) maakt gebruik van technologieën om de weergave van reclamemateriaal voor de gebruiker te regelen en optimaliseren. Aanbieder van Smartstream is SMARTSTREAM.TV GmbH, Dachauer Straße 15A, 80335 München, Deutschland. Extra informatie over de data verwerking vind u onder https://www.smartstream.tv/de/datenschutz .

Als beschermende maatregelen zijn de video-iframes duidelijk gemarkeerd als advertenties en er wordt op gewezen dat het aanbod wordt geleverd door derden. De gebruiker wordt vooraf op een voorbeeldpagina die wordt geladen vanaf een upjers-server geïnformeerd dat na het activeren van de videospeler gegevens over de weergave van de reclamevideo's naar de betreffende aanbieder kunnen worden verzonden. Dergelijke gegevensoverdracht vindt pas plaats nadat de videospeler is geactiveerd. Volgens Smartstream worden alleen pseudonieme gebruiksgegevens verwerkt. Daarnaast hebben we een contract voor contractafhandeling afgesloten met Smartstream in overeenstemming met de vereisten van artikel 28 DSGVO.

Het doel van het gebruik van Google Analytics is de anonieme analyse van uw gebruiksgedrag op onze websites. De verkregen inzichten helpen ons om ons aanbod te verbeteren.

De rechtsgrondslag is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsvereisten van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO die wort gegeven door het activeren van de video player.

b) adbility

Verder werken we samen met de partner adbility media GmbH, Große Elbstraße 38, 22767 Hamburg, Duitsland. adbility maakt gebruik van technologieën om de weergave van reclamemateriaal voor de gebruiker te controleren en optimaliseren. Extra informatie over de data verstrekking kunt u vinden op https://www.adbility-media.com/datenschutz/.

Als beschermingsmaatregel zijn de video-iframes duidelijk gemarkeerd als advertenties en wordt erop gewezen dat het aanbod wordt verzorgd door derden. De gebruiker wordt vooraf op een voorbeeldpagina die wordt geladen vanaf een upjers-server geïnformeerd dat na het activeren van de videospeler gegevens over de weergave van de reclamevideo's naar de betreffende aanbieder kunnen worden verzonden. Dergelijke gegevensoverdracht vindt pas plaats nadat de videospeler is geactiveerd. Er worden alleen pseudonieme gebruiksgegevens verwerkt. We hebben ook een overeenkomst gesloten met adbility media GmbH in overeenstemming met artikel 26 AVG, volgens welke zowel wij als adbility verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. U kunt daarom bij ons of adbility terecht met vragen over de gegevensverwerking. U vindt de contactgegevens op https://www.adbility-media.com/kontakt/

Doel van de verwerking is de weergave van advertentiemateriaal om ons free2play-aanbod mogelijk te maken.

Rechtsgrondslag is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsvereisten van artikel 6 (1) (a) AVG, die kan worden verklaard door het activeren van de videospeler.

c) advandeo
We werken ook samen met onze partner Ad Tech Group GmbH, Friedensallee 38, 22765 Hamburg, Duitsland (hierna: ATG). ATG gebruikt technologieën om de weergave van advertentiemateriaal voor de gebruiker te controleren en te optimaliseren. U kunt de gegevensbeschermingsverklaring van ATG hier vinden: http://advandeo.com/privacy-policy/.

Als beschermingsmaatregel zijn de video-iframes duidelijk gemarkeerd als advertenties en wordt erop gewezen dat het aanbod wordt verzorgd door derden. De gebruiker wordt vooraf op een voorbeeldpagina die wordt geladen vanaf een upjers-server geïnformeerd dat na het activeren van de videospeler gegevens over de weergave van de reclamevideo's naar de betreffende aanbieder kunnen worden verzonden. Dergelijke gegevensoverdracht vindt pas plaats nadat de videospeler is geactiveerd. Er worden alleen pseudonieme gebruiksgegevens verwerkt. We hebben ook een overeenkomst gesloten met ATG in overeenstemming met artikel 26 AVG, volgens welke zowel wij als ATG verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. Voor vragen over de gegevensverwerking kunt u daarom contact opnemen met ons en ATG. U vindt de contactgegevens op http://advandeo.com/imprint/

Doel van de verwerking is de weergave van advertentiemateriaal om ons free2play-aanbod mogelijk te maken.

Rechtsgrondslag is de toestemming van de gebruiker in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsvereisten van artikel 6 (1) (a) AVG, die kan worden verklaard door het activeren van de videospeler.

22. Criteo

Op onze website verzamelt en slaat een technologie van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk pseudonieme informatie op over het surfgedrag van de bezoekers van de website voor marketingdoeleinden. Deze gegevens worden opgeslagen in cookies op de computer van de bezoeker. Op basis van een algoritme analyseert Criteo SA het gepseudonimiseerde geregistreerde surfgedrag en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven als gepersonaliseerde advertentiebanners op andere websites (zogenaamde uitgevers). In geen geval kunnen deze gegevens worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren als bezoeker van onze website. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het aanbod te verbeteren. Elk ander gebruik of openbaarmaking van deze informatie aan derden komt niet voor.

U kunt bezwaar maken tegen de volledig anonieme analyse van uw surfgedrag op onze websites door hier op Criteo uitschrijven te klikken. Als u zich al hebt afgemeld (opt-out cookie) en u wilt gepersonaliseerde Criteo-banners opnieuw zien, klik dan op (Criteo inschrijven.

Raadpleeg het Datenschutzbestimmungen van Criteo SA voor meer informatie over de gebruikte technologie..

Als beveiligingsmaatregel is de evaluatie van de gegevens niet op uw persoon gebaseerd, maar alleen op statistische basis. Bovendien zijn de hoge beveiligingsnormen van Criteo van toepassing. We hebben ook een overeenkomst gesloten met Criteo in overeenstemming met artikel 26 GDPR, volgens welke zowel wij als Criteo verantwoordelijk zijn voor de verwerking van hun gegevens. U kunt daarom contact met ons opnemen voor vragen over gegevensverwerking en ook voor Criteo. Contactgegevens zijn te vinden op https://www.criteo.com/de/legal

Hat doel van het gebruik van Criteo is om anoniem uw gebruiksgedrag op onze websites te analyseren en op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden.

De rechtsgrondslag is uw toestemming volgens artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO die u geeft door het bezoeken van onze websites in de context van onze cookiebanner.

23. Sociale Plug-Ins

We gebruiken de volgende sociale plug-ins op onze website: "Like" knop van Facebook, "Google +1" knop van Google en de Twitter "Tweet".

De aanbieder van de plug-in kan worden geïdentificeerd door de markering op het vak boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en deze activeert, ontvangt de plug-inprovider de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de bijbehorende website van onze online service. In het geval van Facebook wordt het IP-adres volgens de provider in Duitsland onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren, worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan de betreffende plug-inprovider en daar opgeslagen . Aangezien de plug-inprovider de gegevensverzameling uitvoert, met name via cookies, raden we aan dat u alle cookies verwijdert voordat u op het grijs gemaakte vak klikt via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en data-verwerking, noch de volledige omvang van het verzamelen van gegevens, de verwerking en de bewaartermijnen zijn ons bekend. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-insprovider zijn verzameld.

De plug-in provider slaat de gegevens over u als gebruikersprofielen en gebruikt voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en een doeltreffende structurering haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om deze uit te oefenen. Over de plug-ins, bieden wij u de mogelijkheid om te communiceren met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we onze service te verbeteren en kan interessante verfraaien dan de gebruikers voor u.

De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de plug-inprovider hebt en daar bent aangemeld. Als u bent aangemeld bij de plug-inprovider, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-insprovider. Als u op de geactiveerde knop drukt en als u bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden aan dat u zich regelmatig afmeldt na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat anders uw profiel niet wordt toegewezen aan de plug-inprovider.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider, raadpleegt u de privacyverklaringen van deze providers hieronder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy.

Adressen van de respectieve plug-in providers en de URL met hun privacykennisgevingen:

Facebook Ireland Limited,4 Grand Canal Square Dublin 2. Meer informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/policy.php )

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House.Barrow St,Dublin 4 Ireland. Meer informatie over het verzamelen van gegevens: https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

Twitter "International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.Meer informatie over het verzamelen van gegevens: https://twitter.com/privacy .

Beschermende maatregelen omvatten de hoge beveiligingsnormen van het Google-platform van Facebook en Twitter en het bijbehorende privacybeleid van de platforms (zie hierboven). De diensten zijn onderworpen aan de standaard contractbepalingen van de EU en hebben daarmee een mogelijke overdracht van gegevens naar de VS gelegitimeerd. We verzamelen geen persoonlijke gegevens door middel van sociale plug-ins of het gebruik ervan. Om te voorkomen dat gegevens zonder medeweten van de gebruiker naar de serviceproviders in de VS worden overgedragen, gebruiken we de zogenaamde Shariff-oplossing. Deze oplossing zorgt ervoor dat er aanvankelijk geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de afzonderlijke sociale plug-ins wanneer u onze website bezoekt. Alleen wanneer u op een van de sociale plug-ins klikt, kunnen gegevens naar de serviceprovider worden verzonden en daar worden opgeslagen. Meer informatie over de Shariff-oplossing is te vinden op de website van de aanbieder: Heise Medien Gmbh & Co. KG: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Het doel van de gegevensoverdracht is de integratie van de plug-ins die gebruikers kunnen delen en interesses delen met andere gebruikers.

De rechtsgrondslag is uw toestemming volgens artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO die u geeft door het activeren van de sociale plugins.

24. Fanpagina's

upjers exploiteert fanpagina's op verschillende sociale media om informatie te verstrekken over haar aanbod en om met haar klanten te communiceren. Fanpagina's worden onderhouden op de volgende platforms:

a) Facebook, een dienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland; Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/
b) Instagram, een dienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland; Privacybeleid: https://help.instagram.com/519522125107875

c) Youtube, een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland; Verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

d) Twitter, een dienst van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland; Gegevensbeschermingsverklaring: https://twitter.com/de/privacy

e) Pinterest, een dienst die wordt aangeboden door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street
Dublin 2, Ierland; Gegevensbeschermingsverklaring: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

f) Discord, een dienst van Discord Inc., 444 De Haro Street Suite 200 San Francisco, CA 94107, VS; Privacybeleid: https://discord.com/new/privacy

Het platform kan persoonlijke gegevens en website- / gebruiksgegevens verzamelen via fanpagina's. Indien nodig stelt het platform de exploitanten in anonieme vorm statistische gegevens over de bezoekers van de fanpagina's ter beschikking.
Volgens de jurisprudentie zijn het platform en de exploitant van de fansite gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in het kader van een fanpagina op het Facebook-platform. Deze relatie is geregeld in een speciale overeenkomst (www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Doel van de gegevensverwerking door de platforms zijn marktonderzoeks- en reclamedoeleinden. Op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden aangemaakt. De gebruiksprofielen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die mogelijk aansluiten bij de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden slaat bijv. Facebook regelmatig cookies op de computers van de gebruikers op, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen.
De platforms geven geen persoonlijke gegevens door aan de exploitanten van fansites. Als aan upjers geanonimiseerde statistieken beschikbaar gesteld worden door een platform, gebruiken we deze alleen om onze fanpagina's klantvriendelijker te maken.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking in het kader van de fanpagina's is in feite uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. a. AVG, die u aan het betreffende platform geeft wanneer u zich registreert. De toestemming kan van het platform worden ingetrokken, bijv. voor Facebook via https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com. Als alternatief kan het gebruik van dergelijke pagina's worden beëindigd.

Uw rechten, in het bijzonder verzoeken om informatie, kunnen het meest effectief worden ingediend bij het respectievelijke platform. Facebook stelt hiervoor een informatieportaal ter beschikking waarmee de door Facebook verzamelde gegevens kunnen worden bekeken en gedownload: https://www.facebook.com/help/1701730696756992?helpref=hc_global_nav. Alleen het platform heeft toegang tot gebruikersgegevens en kan passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Mocht u toch nog hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

25. Bewering, uitoefening en verdediging van juridische claims

Het kan soms nodig zijn voor ons om persoonlijke informatie en, waar van toepassing, in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving, gevoelige persoonlijke informatie te verwerken in verband met de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten. Artikel 9, lid 2, onder f), van de AVG staat dit toe als de verwerking "noodzakelijk is voor de bewering, uitoefening en verdediging van rechtsvorderingen of als rechtbanken handelen in het kader van hun gerechtelijke activiteit".Dit kan b.v. gebeuren als we juridisch advies nodig hebben met betrekking tot een juridisch proces of wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie in de loop van de juridische procedure te bewaren of vrij te geven.

26. Persoonlijke data van kinderen

upjers is zich bewust van het belang van veiligheid van kinderen en privacy op internet. Om deze reden en om aan bepaalde wetten te voldoen, verzamelen we niet opzettelijk persoonlijke, persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 16 jaar, en bieden we ook geen inhoud aan voor kinderen onder de 16 jaar

27. Veranderingen van het privacybeleid

upjers behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen, maar upjers zal zich altijd houden aan de van toepassing zijnde privacywetgeving. upjers beveelt aan dat je jezelf informeert over het huidige privacybeleid telkens wanneer je de website en de spellen bezoekt.

Status van de gegevensbeschermingsverklaring: mei 2018