Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg. Het geldt voor alle websites en spellen die door upjers worden geëxploiteerd.

 

Onderstaand zijn de belangrijkste termen voor het begrijpen van dit beleid toegelicht:

Woordenlijst

1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u als persoon identificeren. Deze omvatten bijvoorbeeld uw echte naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres of creditcard informatie.

2. Wat zijn gebruikersgegevens?

Gebruikersgegevens zijn de gegevens die upjers van u verzameld, verwerkt en opslaat als u een website of spel, die door upjers geëxploiteerd wordt, bezoekt. Gebruikersgegevens zijn gegevens die dienen ter identificatie van de gebruiker (zoals het identificeren van de domeinnaam en /of het IP-adres van de computer waarop u verbinding maakt met upjers).

3. Wat zijn IP-Adressen?

IP-Adressen dienen ter identificatie van apparaten die met het internet zijn verbonden. Elk apparaat, dat op het internet is aangesloten, kan via een bepaald toegewezen IP adres worden opgespoord, dat wil zeggen, door een bepaalde combinatie van nummers.

4. Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestanden die de websites en spellen van upjers – evenals vele andere websites – door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. Cookies dienen om informatie over het apparaat en het domein waarvan de cookie afkomstig is op te slaan om de website ervaring te verbeteren. Bijvoorbeeld dat de websites en spellen de gebruiker herkennen bij hun volgende bezoek. Daarnaast dienen cookies voor statistieken over het gebruik van de websites en spellen, zodat wij deze kunnen optimaliseren. Een cookie bevat naast gegevens, de domeinnaam waarvan de cookie is ook de “levensduur” van de cookie, en een waarde, die meestal bestaat uit een cijfer, die door een toevalsgenerator gegenereerd word. Natuurlijk heb je de mogelijkheid het gebruik van cookies te beïnvloeden indien de browser ingesteld is om cookies geheel of gedeeltelijk te weigeren. Reeds bestaande cookies kunnen ten aller tijden handmatig verwijderd worden van de harde schijf of automatisch via de mogelijkheden in een browser. upjers wijst u erop dat de spellen en websites mogelijk niet volledig werken zonder het toestaan al dan niet gedeeltelijk toestaan van cookies.

 

 

§ 1 Verzameling, verwerking en opslag van persoonlijke gegevens

Door onze websites of spelletjes te bezoeken verzamelt upjers, of meer specifiek de hosting provider van upjers, gegevens via de zogenoemde log bestanden. De gegevens die tijdens dit proces worden verzamelt zijn de naam van de opgeroepen website of een bestand, de datum en de tijd dat de website bezocht werd, de grote van de hoeveelheid verzonden gegevens, het besturingssysteem dat gebruikt werd, de browser die gebruikt werd, de website die vooraf bezocht werd, het IP adres en een rapport die de succesvolle verzending vanaf de vorige website mogelijk maakt.

Daarnaast verzamelt, verwerkt en bewaart upjers de persoonlijke gegevens die gebruikers vrijwillig (bijvoorbeeld in formulieren of op andere wijze via  de websites of spellen van upjers ) door middel van elektronisch formulieren of andere communicatie doorgeven. Dit bevat ook de gegevens die de gebruiker naar andere spelers stuurt via de websites en spellen van upjers. upjers raadt gebruikers aan voorzichtig om te gaan met zijn gegevens, en zorgvuldig te overwegen wat, en met wie de gebruiker gegevens uitwisselt via de websites en spellen die door upjers worden geëxploiteerd. Bepaalde informatie, onder andere de communicatie tussen de spelers, kan ook zichtbaar zijn voor andere gebruikers van upjers websites en spellen.

Bij registratie voor een geëxploiteerd spel van upjers dient de gebruiker zich in het algemeen te identificeren door het e/mailadres in te voeren. Indien de gebruiker gebruik wil maken van aanvullende diensten binnen het spel, kan het zijn dat upjers extra informatie nodig heeft zoals bijvoorbeeld de bankgegevens.

Hier zijn enkele voorbeelden van de opgeslagen gegevens door upjers: 

Wanneer een gebruiker zich registreert voor een door upjers geëxploiteerd spel of inlogt op een account, slaat upjers de domeinnaam en / of IP-adres van de computer op, waarmee de gebruiker contact maakt met upjers. 

upjers slaat ook het e-mailadres van de gebruiker op, indien deze is doorgegeven aan upjers. In individuele gevallen kunnen aanvullende gegevens worden verzameld door het invullen van ingevulde templates.

 

 

§ 2 Gebruik van persoonsgegevens

a) upjers verzamelt, verwerkt of geeft de persoonlijke gegevens van gebruikers alleen als dit legaal toegestaan is. upjers gebruikt de gegevens, die verzameld zijn door de serverlogs voor statistieken van de websites en spellen, om de veiligheid en optimalisatie van de websites en spellen te optimaliseren. upjers behoudt zich het recht voor om deze gegevens te controleren indien er op basis van concrete bewijzen of  het vermoeden van het onrechtmatige gebruiken van de websites en spellen bestaat.

upjers maakt gebruik van de gegevens die tijdens de registratie voor de websites en spellen wordt ingevoerd. upjers kan je informatie via de e-mail sturen over een verandering van de algemene voorwaarden, het privacy beleid of andere zaken zoals technische gegevens over de websites en spellen.

In het geval dat de gebruiker contact opneemt met upjers – bijvoorbeeld via het supportformulier of een e-mail – worden de gegevens opgeslagen om je verzoek te kunnen beantwoorden. Dit is ook het geval mochten er verdere vragen ontstaan.

upjers verzamelt, verwerkt en bewaard je gegevens om upjers een beter inzicht te geven in het gebruik van de websites en spellen van upjers door de gebruiker en om op deze manier een betere service te kunnen bieden. Dit betekend dat upjers niet alleen in staat is de opgeslagen gegevens te gebruiken voor de gebruiker met inbegrip van alle mogelijke vormen (zoals het gebruik van de spellen, deelname aan andere diensten gelinkt met de spellen, of de support) maar ook kan gebruiken om storingen, of het misbruik van de websites en spellen van upjers te detecteren.

b) We informeren je graag over ons bedrijf, de diensten en spellen die we bij upjers maken via een upjers nieuwsbrief.

Als je deze nieuwsbrief wenst te ontvangen heeft upjers een geldig e-mailadres nodig. Daarnaast heeft upjers de bevestiging nodig dat je echt de eigenaar bent van het ingevoerde e-mailadres en toestemt met het ontvangen van de nieuwsbrief (“bevestiging”). Op het moment dat de gebruiker zich voor de nieuwsbrief inschrijft slaat upjers het IP adres en de datum van de registratie op. Dit gebeurt alleen voor het verwerven van bewijs, in het geval een derde persoon een e-mailadres van een ander misbruikt en hiermee zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief. upjers verzamelt geen verdere gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en zullen aan geen enkele derde partij worden doorgegeven.

Het technische proces van het versturen van de nieuwsbrief wordt uitgevoerd door emarsys eMarketing Systems AG, Märzstrasse 1, 1150 Wenen te Oostenrijk in opdracht van upjers.

Indien je niet langer onze nieuwsbrief wilt ontvangen, is het mogelijk je inschrijving op elk moment stop te zetten. Om dit te doen klik je in een nieuwsbrief op de link “upjers - Nieuwsbrief afmelden!” die onder elke nieuwsbrief van upjers te vinden is.

Daarnaast kun je op elk moment de toestemming ook via andere wegen intrekken, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de support of via e-mail aan support@upjers.com, zonder dat daar kosten voor berekend worden, afgezien van de kosten van de toezending van de intrekking (basistarief).

c) upjers kan de gebruikersgegevens doorgeven aan service providers die onder contract staan om de betaling te innen, voor zover dit nodig is. upjers kan tevens gebruikersgegevens doorgeven aan derden als upjers hen opdracht heeft gegeven openstaande schulden te innen, voor zover deze gegevens nodig zijn of om de schuld terug te vorderen. Op verzoek zal upjers u informeren over de naam van deze derde partij. In het geval upjers gebruik maakt van de diensten van derden, zal upjers deze verplichten de geldende wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens in acht te houden.

 

 

§ 3 Wijzigingen of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment wijzigen (bijvoorbeeld om deze te updaten of aan te passen) of je gegevens volledig te wissen. Indien je wilt dat upjers uw persoonlijke gegevens aanpast of stopt met het gebruiken hiervan kunt u contact opnemen met upjers via datenschutzbeauftragter@upjers.com. upjers zal deze gegevens dan zo snel mogelijk veranderen of verwijderen. upjers wil u er op wijzen dat het op grond van technische of organisatorische redenen mogelijk is, dat er ook na het verwijderingsverzoek nog zaken zijn die al in gang zijn gezet op het moment van binnenkomst van het verwijder/wijzigingsverzoek.  Daarnaast is het mogelijk dat upjers uw persoonlijke gegevens pas op een later moment kan verwijderen door een eventuele bestaande gegevens bewaarplicht.

 

 

§ 4 Afzonderlijke opmerkingen

1. Gebruik van de schaalbare centrale meetmethode

upjers maakt voor een aantal van haar websites gebruik van het „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (SZM) van de Firma INFOnline voor de vaststelling van statistische kengetallen inzake het gebruik van het aanbod van upjers. Daarbij worden anonieme meetwaarden verzameld. Bij de meting van het publiek, via de SZM, wordt voor de herkenning van computersystemen ofwel een cookie met identificatie „ivwbox.de“ ofwel een signatuur, die uit uiteenlopende automatisch overgedragen informatie van uw computer wordt vervaardigd, gebruikt. IP-adressen worden in de procedure niet opgeslagen en uitsluitend op anonieme wijze verwerkt.

Bij de ontwikkeling van de methode, tot meting van het publiek, wordt rekening gehouden met de gegevensbescherming. Met de meting van het publiek wordt beoogd, met behulp van statistieken, te bepalen hoe vaak de website wordt gebruikt en hoeveel gebruikers er waren. Op geen enkel moment worden individuele gebruikers geïdentificeerd. Uw identiteit blijft steeds beschermd. U ontvangt via het systeem geen reclame.

Voor websites die lid zijn van de IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. www.ivw.eu)  of deelnemen aan het onderzoek „internet facts“ van de Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF) worden de gebruiksstatistieken maandelijks door de AGOF en de Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (Werkgroep media analyse, ag.ma) en door IVW gepubliceerd. Deze gebruiksstatistieken kunnen op http://www.agof.dehttp://www.agma-mmc.de en http://www.ivw.eu worden ingezien.

Naast de publicatie van meetgegevens controleert IVW regelmatig de SZM-procedure op gebruik, in overeenstemming met de regelgeving en de gegevensbescherming.

Meer informatie inzake de SZM-procedure is te vinden op de website van INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) die de SZM-procedure runt, op de website inzake gegevensbescherming van de AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) en de website inzake gegevensbescherming van IVW (http://www.ivw.eu).

Via onderstaande link kunt u tegen de gegevensverwerking door SZM bezwaar maken: http://optout.ivwbox.de.

 

 

2. Het gebruik van Google Analytics

Voor haar websites en spellen gebruikt upjers Google Analytics, een webanalyseservice van Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (verder afgekort als “Google”)."). Google Analytics gebruikt zogenoemde "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie over het gebruik van de website die door deze cookie wordt vergaard (inclusief je IP adres), wordt opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Door het activeren van IP anonimiteit  wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten waarmee een overeenkomst is gesloten en die behoren tot de Europese handelszone, van tevoren verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres opgeslagen op de server van Google in de VS en daar verkort.

In opdracht van upjers van deze website, zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, voor reportages met betrekking tot het surfgedrag en om de exploitant van de website andere diensten die betrekking hebben op het verdere gebruik van de website en het internet te kunnen bieden. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, zal niet gekoppeld worden aan de andere gegevens die door Google worden verzameld. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen; upjers wil u er echter wel op wijzen, dat u in dat geval, mogelijkerwijze, geen gebruik meer kunt maken van alle functies die de website te bieden heeft. U kunt bovendien voorkomen dat Google, gegevens verzameld omtrent uw surfgedrag op de website (incl. uw IP adres) zodat die niet door Google kunnen worden verwerkt. Download en installeer daarvoor de volgende plug-in: De actuele link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 

 

3. Gebruik van Google Adsense. 

Voor zover er advertenties op onze websites en spellen worden weergeven zijn deze afkomstig van Google Adsense. Google Adsense is een advertentie service van Google (banners en tekst advertenties), uw browser kan cookies opslaan die gestuurd worden door Google. Google Adsense maakt gebruik van zogenoemde "WebBacons" om informatie te verzamelen. Het gebruik van deze WebBacons maakt het mogelijk simpele acties zoals het verkeer van de gebruiker op de website te verwerken en op te slaan. upjers heeft geen invloed op deze manier van gegevens verzamelen.

We nemen echter aan dat tenminste het bezoek aan de website als ook het gebruikte apparaat opgeslagen worden. De informatie die door cookies of WebBacons over het bezoek wordt verzameld over het bezoek aan de website (inclusief je IP adres) en de overdracht van advertenties zal worden verzonden naar een Google server in de Verenigde Staten en hier worden opgeslagen. Google zal deze verworven informatie alleen gebruiken om speciaal voor u geselecteerde advertenties die het beste passen bij uw individuele interesses. Google kan deze gegevens ook aan derden doorgeven in het bijzonder waar de wet dit voorschrijft, of waar derden deze gegevens voor Google analyseren. Google zal uw IP adres niet associëren met enige andere data die door Google is opgeslagen.

Voor meer informatie over het verzamelen en het gebruik, alsook uw bijbehorende rechten met betrekking tot de bescherming van uw privacy, raadpleeg dan het privacy beleid van Google via de volgende link:

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen. Om dit te doen dient u de bijbehorende instellingen in de browser aan te passen. upjers wilt u er echter op wijzen dat het door deze instellingen mogelijk is dat u niet alle mogelijkheden van onze websites en spellen volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website staat u het verwerken en opslaan van de gegevens zoals hier boven staat omschreven en voor de omschreven doeleinden toe.

 

 

4. Gebruik van sociale media plug-ins

upjers biedt haar gebruikers de mogelijkheid om de volgende sociale media plugins te gebruiken op de spellen en websites van upjers:

-    Facebook "Vind ik leuk"-knop van het sociale netwerk Facebook, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 in de Verenigde Staten;

-    Google "+1"-knop van het sociale netwerk Google+, beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 in de Verenigde Staten;

-    Twitter "Tweet" van het sociale communicatie platform Twitter, beheerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 in de Verenigde Staten.

Deze plug-ins worden ontwikkeld en beschikbaar gesteld door de ontwikkelaars en worden zonder wijzigingen in onze websites of spellen geïntegreerd. Door het gebruik van deze knoppen kunnen gebruikers websites aanraden. Zo kan een gebruiker de spellen van upjers bij zijn vrienden aanraden op Facebook, andere gebruikers van Google Plus, en volgers op Twitter. Als de gebruiker bijvoorbeeld op de “Vind ik leuk”-knop klikt zal op de Facebook muur van de gebruiker een bericht komen dat je de Facebook pagina leuk vind. Bij het gebruik van de “+1”-knop van Google Plus zal je aanbeveling zichtbaar worden op je Google Plus profiel of in de zoekresultaten van Google’s zoekmachine. Daarnaast kan je aanbeveling gebruikt worden op websites en in advertenties die getoond worden aan derden die met je profielnaam of profielfoto gelinkt zijn. Door het gebruiken van de Twitter knop heb je de mogelijkheid een bericht of een pagina uit het aanbod van upjers aan te bevelen op Twitter. Naast deze functies kunnen deze knoppen ook een automatische verbinding tussen websites en het platform creëren.

Op het moment dat de plug-in van een ander platform geactiveerd is activeert je browser een directe verbinding met de servers van de aanbieder van de plug-in in de Verenigde Staten. De inhoud van de plug-in wordt direct geladen van de servers van de aanbieders.

upjers heeft hierdoor geen invloed over de hoeveelheid gegevens die de beheerders van deze sociale media plug-ins vergaren, en informeren de gebruikers tot wat wij weten: We gaan er van uit dat het bezoek van deze website, evenals de bevestiging en het IP adres opgeslagen worden.

De implementatie van de sociale plug-in maakt het Facebook mogelijk informatie te vergaren dat de gebruiker de website van upjers heeft bezocht op het moment dat de gebruiker op dat moment in zijn of haar Facebook account is ingelogd. Facebook is op deze manier in staat continue je bezoeken te linken aan je Facebook account. Interacties met sociale plug-ins zoals de “Vind ik leuk” knop zorgen ervoor dat deze gegevens direct aan Facebook worden verzonden en hier worden opgeslagen. Als je geen lid bent van Facebook is het nog steeds mogelijk dat Facebook een IP adres opslaat, hoewel Facebook in Duitsland aangeeft dat deze IP adressen anoniem worden gemaakt. Als je lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via de websites van upjers gegevens over jouw aan je Facebook profiel linkt, dien je uit te loggen bij Facebook voordat je de upjers websites bezoekt.

Volgens Google worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen zolang je niet op de “+1” knop klikt. Derhalve persoonlijke gegevens alleen verzamelt en verwerkt wordt als de gebruiker is ingelogd, waaronder het IP adres.

Voor zover ons bekend, wordt alleen het IP adres en de URL van de website van upjers verzonden als er op de Twitter knop gedrukt wordt, en voor geen andere doeleinden gebruikt dan het laten zien van de knop.

In het geval dat de gebruiker een account heeft op een van de sociale media platforms, willen we de gebruiker er op wijzen dat de beheerder van het betreffende platform gegevens kan linken op het moment dat de plug-in is geactiveerd. Om dit te voorkomen logt de gebruiker uit bij het sociale netwerk voordat de websites of spellen van upjers bezocht worden.

Meer informatie over de doeleinden en de hoeveelheid gegevens die verzameld wordt, het verdere gebruik van deze gegevens bij de sociale media platform beheerders, en de rechten en privacy beveiligingsinstellingen verwijzen we de gebruiker naar het privacy beleid van de aanbieders van de plug-ins via de volgende links:

Facebook:    https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+:      http://www.google.com/intl/nl/+/policy/+1button.html

Twitter:         https://twitter.com/privacy

We willen u er graag op wijzen dat het mogelijk is sociale media plug-ins te blokkeren doormiddel van plug-ins of add-ons zoals de Facebook blocker.

 

 

5. Omgang met de gegevens in geïntegreerde spellen.

Enkele upjers spellen zijn geïntegreerd in platvormen van sociale netwerken (vooral Facebook). Hier worden de spellen aangemerkt als zogenoemde „Apps“ of „Applicaties“. Als u van deze spellen gebruik wilt maken wordt u gevraagd om goed te keuren dat upjers bijvoorbeeld de hier onderstaande gegevens verzameld/opslaat.

-     Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum

-     Profielafbeelding of de hierbij behorende URL

-     Het e-mailadres dat u bij uw Facebook registratie heeft gebruikt.

-     Locatie en informatie over het apparaat dat u gebruikt

-     Gebruikers ID nummer, welke gelinkt is aan openbare informatie op uw (Facebook) profiel.

-     Het gebruikers ID nummer van uw vrienden die met het spel verbonden zijn.

Door te bevestigen door op „Toestaan“ te klikken stemt u automatisch in met de data verwerving, opslag en het gebruik van uw gegevens volgens dit privacy beleid. 

upjers wijst u er op dat de omvang van de informatie die upjers van Facebook ontvangt door bepaalde privacy instellingen beïnvloedt kan worden. Invloed op deze informatie kan onder andere door de volgende instellingen worden beïnvloed:

-     Controleren welke informatie u met/over uw Facebook vrienden deelt.

-     Het blokkeren van een applicatie, of het blokkeren van de toepassing om te verhinderen dat bepaalde informatie wordt verzameld.

-     Het negeren van specifieke spel uitnodigingen.

-     Het controleren wie uw activiteiten kunnen zien.

 

 

6. Direct/Nu spelen modus

In het geval upjers de mogelijkheid biedt een spel zonder de gebruikelijke registratie te spelen, ontvangt u een gast account. Door een tijdelijk gast account te gebruiken, is het onmogelijk om gebruik te maken van betaalde diensten. U wordt niet naar persoonlijke informatie (zoals bijvoorbeeld e-mailadres) gevraagd. Maar krijgt via een gastnaam en een bijbehorend wachtwoord toegang tot het spel.

De gastnaam die voor het gebruik van een gast account is aangemaakt zal na een bepaalde tijd, (die in het spel vermeld wordt) na uw registratie worden verwijderd. Uw persoonsgegevens verkregen na de daadwerkelijke registratie zullen worden gebruikt zoals in dit privacy beleid staat omschreven.

 

 

§ 5 Toegang tot persoonsgegevens

Op verzoek zal upjers u zonder kosten informeren over alle over u opgeslagen gegevens. Deze informatie is altijd in elektronische vorm en in het algemeen via e-mail.

 

 

§ 6 Websites van derden / Links

Indien je wordt doorgestuurd naar een andere website die niet wordt beheerd door upjers, via een link die te vinden is op een van de websites en spellen van upjers wijst upjers je erop dat dit privacy beleid niet voor websites van derden geldt. upjers kan niet verantwoordelijk worden gesteld

voor de wijze waarop de eigenaar van websites van derden met de gegevens van de gebruiker omgaat. In het bijzonder, is upjers niet verantwoordelijk voor websites die niet hetzelfde privacy beleid als upjers voeren. upjers raad de gebruiker dan ook dringend aan het privacy beleid op websites van derden eerst goed door te lezen.

 

§ 7 Wijziging van het Privacy beleid

upjers behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, echter zal upjers zich altijd aan de geldende wetten inzake gegevensbescherming houden. upjers geeft het advies om iedere keer als u deze websites bezoekt, te kijken naar het huidige privacy beleid. Mocht upjers de persoonlijke gegevens van gebruikers in een grotere mate dan voorheen gaan gebruiken, dan zal upjers de gebruiker natuurlijk op voorhand informeren.

 

Geldig vanaf september 2013

 

 

Leverancier van de diensten:

upjers GmbH

Directeur: Klaus Schmitt

Adres: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Duitsland


E-mail:        mail@upjers.com (no support)

Telefoon:    +49-951/5109080  (no support)

Fax:            +49-951/510908102 (no support)

 

Kantongerecht: Lokaal gerechtshof van Bamberg

Registernummer: HRB 5558


BTW-nummer: DE275673923Toezichthouder privacybeleid:

E-mail: datenschutzbeauftragter@upjers.com